Program för Boden 27-29 augusti 2021

Fredag
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00 Invigning av Vice komunalrådet Johan Grön
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15 ABF Musik och Folkbildning av Patrik Öhlund
13.30 ABF Musik och Folkbildning av Patrik Öhlund
13.45 ABF Musik och Folkbildning av Patrik Öhlund
14.00 ABF Musik och Folkbildning av Patrik Öhlund
14.15 Kaffeostens historia, Åsas Nordkalottdelikatesser
14.30
14.45
15.00 Håkan Andersson och en ”gura” …
15.15 Håkan Andersson och en ”gura” …
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00

11.00-15.00
Hela dagen Forskarföreningen har öppet
Hela dagen Konst i det gröna vid Robbgården

Lördag

Socialdemokraterna
Tupperware, Annelie Forshage
Liberalerna
Liberalerna
Biodling med Steffen Neuman

Miljöpartiet
Miljöpartiet
Blomfeltsgården, om gården och dess produkter

Socialdemokraterna
Kaffeostens historia, Åsas Nordkalottdelikatesser

Håkan Andersson och en ”gura” …
Håkan Andersson och en ”gura” …

11.00-15,00
Prova på ridning Bakom Robbgården
Forskarföreningen har öppet
Konst i det gröna vid Robbgården

Söndag

Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst

REMEMBER – Pop, rock, R&B och soul från 50- ,60- och 70-talet
REMEMBER – Pop, rock, R&B och soul från 50- ,60- och 70-talet

Kaffeostens historia, Åsas Nordkalottdelikatesser

REMEMBER – Pop, rock, R&B och soul från 50- ,60- och 70-talet
REMEMBER – Pop, rock, R&B och soul från 50- ,60- och 70-talet

11.00-15,00
Prova på ridning Bakom Robbgården
Forskarföreningen har öppet
Konst i det gröna vid Robbgården