Program för Boden 26-28 augusti 2022

Fredag
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00 
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15 
13.30 
13.45 
14.00
14.15 
14.30
14.45
15.00 
15.15 
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00

11.00-15.00
Hela dagen Forskarföreningen har öppet
Hela dagen Konst i det gröna vid Robbgården

Lördag

11.00-15,00
Prova på ridning Bakom Robbgården
Forskarföreningen har öppet
Konst i det gröna vid Robbgården

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-15,00
Prova på ridning Bakom Robbgården
Forskarföreningen har öppet
Konst i det gröna vid Robbgården